Behandlinger

Permanent

Permanent - kort hår
Permanent - mellemlangt hår
Permanent - langt hår
Permanent med klip - kort hår
Permanent med klip - mellemlangt hår
Permanent med klip - langt hår